تاريخ : پنج شنبه 15 فروردين 1392برچسب:, | | نویسنده : anonymous
تاريخ : چهار شنبه 23 اسفند 1391برچسب:, | | نویسنده : anonymous
تاريخ : جمعه 11 اسفند 1391برچسب:, | | نویسنده : anonymous

 

 

 

 

javahermarketتاريخ : جمعه 11 اسفند 1391برچسب:, | | نویسنده : anonymous
تاريخ : دو شنبه 7 اسفند 1391برچسب:, | | نویسنده : anonymous
تاريخ : سه شنبه 1 اسفند 1391برچسب:, | | نویسنده : anonymous
تاريخ : سه شنبه 1 اسفند 1391برچسب:, | | نویسنده : anonymous

پیغام گیر تلفن پدربزرگ و مادر بزرگ ها

ما اکنون در دسترس نیستیم؛ لطفا” بعد از شنیدن صدای بوق پیغام بگذارید:

اگر شما یکی از بچه های ما هستید؛ شماره ۱ را فشار دهید.

اگر میخواهید بچه تان را نگه داریم؛ شماره ۲ را فشار دهید.

اگر میخواهید ماشین را قرض بگیرید؛ شماره ۳ را فشار دهید

اگر میخواهید لباسهایتان را تعمیر کنیم؛ شماره ۴ را فشار دهید.

اگر میخواهید بچه تان امشب پیش ما بخوابد؛ شماره ۵ را فشار دهید.

اگر میخواهید بچه تان را از مدرسه برداریم ؛ شماره ۶ را فشار دهید.

اگر میخواهید برای مهمانان آخر هفته تان غذا درست کنیم ؛ شماره ۷ را فشار دهید.

اگر میخواهید امشب برای شام بیایید؛ شماره ۸ را فشار دهید.

اگر پول میخواهید؛ شماره ۹ را فشار دهید.

اما اگر می خواهید ما را برای شام دعوت کنید یا ما را به گردش ببرید، بگویید، ما داریم گوش می کنیم........

javahermarketتاريخ : سه شنبه 1 اسفند 1391برچسب:, | | نویسنده : anonymous
تاريخ : دو شنبه 30 بهمن 1391برچسب:, | | نویسنده : anonymous
تاريخ : چهار شنبه 25 بهمن 1391برچسب:, | | نویسنده : anonymous
صفحه قبل 1 صفحه بعد
  • راه آینده
  • بامبی